CHIROS, s.r.o., chirurgické centrum Rokycany
Stehlíkova 131/II, 337 01 Rokycany
www.chiros.cz

CHIROS, s.r.o., chirurgické centrum Rokycany
CHIROS, s.r.o., chirurgické centrum Rokycany
Chiros s.r.o.
Stehlíkova 131
337 01 Rokycany
Všední den7.00 - 15.30
Sobota a neděle8.00 - 12.00
Svátek8.00 - 12.00
Chirurgie371 725 353
Odborné ambulance371 725 005
Poradny371 725 353

Platby

U pojištěnců českých zdravotních pojišťoven jsou všechny vyšetřovací a léčebné úkony prováděny v rámci zdravotního pojištění a účtovány zdravotním pojišťovnám, tedy pro pacienty zadarmo. Ojedinělou výjimkou jsou nadstandardní služby, které jsou uvedeny dále. Pokud tyto služby nehodláte využít, nebude to mít vliv na výsledek léčby.

Ošetření cizinců ze zemí EU, které mají sjednané příslušné úhrady, je neplacené. Je však bezpodmínečně nutné, aby byl pacient v České republice u pojišťovny (zpravidla VZP) zaregistrován. Pak je mu přiděleno číslo pojištěnce, na které může být ošetření v našem zařízení vykázáno. Pokud toto číslo nemá, bude muset ošetření uhradit - ve stejné výši, jako bychom účtovali českého pacienta pojišťovně. Následně pacient obdrží stvrzenku s provedenými výkony a potvrzením platby. Na jejím základě mu jeho pojišťovna bez problémů výdaje proplatí.

Pro ošetření cizinců mimo EU platí pouze tato druhá varianta s přímou platbou pacienta v ordinaci.

Placené administrativní či nezdravotní služby a nadstandardy viz dále.

Chiros s.r.o.
Stehlíkova 131
337 01 Rokycany
Telefony:
Chirurgie371 725 353
Odborné ambulance371 725 005
Poradny371 725 353